Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Mặt trận Tổ quốc xã Hiệp Xương cất nhà đại đoàn kết cho người nghèo ấp Hiệp Trung

Ngày 17/5/2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hiệp Xương phối hợp Tổ cất nhà Đại đoàn kết của xã vận động cất 01 căn nhà đại đoàn kết cho hộ ông Phạm Văn Sang, ngụ ấp Hiệp Trung, đây là hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

(Các thành viên trong tổ thực hiện cất nhà)

Căn nhà có diện tích 32m2, kết cấu nhà sàn, vách, mái tôn, nền lót ván. Để góp phần đảm bảo hộ gia đình đủ tiêu chuẩn được hỗ trợ xây dựng nhà, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã thực hiện công tác bình xét các trường hợp, đối tượng được hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết một cách minh bạch, dân chủ, đúng quy trình và đúng đối tượng. Tổng kinh phí xây dựng căn nhà là 50 triệu đồng, từ nguồn vận động của Ban Quản tự An Hòa tự, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và gia đình đối ứng thêm.

(Căn nhà hoàn thành và đưa vào sử dụng)

Được biết, từ đầu năm đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã cất 14/6 căn nhà Đại đoàn kết, đạt 233,33% chỉ tiêu, giúp người nghèo có nơi ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH