Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Đại biểu HĐND tỉnh An Giang và huyện Phú Tân tiếp xúc cử tri xã Phú Thọ - Phú An - Phú Xuân trước kỳ họp cuối năm 2020

Sáng ngày 30/10/2020, Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang gồm ông Trương Hoàng Trọng - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang và bà Nguyễn Thị Quyền - Trưởng ban pháp chế HĐND huyện, cùng các vị Hội đồng nhân dân huyện đã có buổi tiếp xúc với 150 cử tri 03 xã Phú Thọ, Phú An và Phú Xuân trước kỳ họp cuối năm 2020.

Tại buổi tiếp xúc, ngoài việc tiếp thu các ý kiến của bà con cử tri 03 xã về các vấn đề như: Bảo hiểm y tế, môi trường, biến đổi khí hậu, công tác phòng, chống buôn lậu,.... ông Trương Hoàng Trọng - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang còn thông tin một số kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác chăm lo hộ nghèo, cũng như công tác vận động tiền, vật chất ủng hộ, giúp đỡ người dân miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt, đặt biệt là kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025,...

(Cử tri tham gia phát biểu ý kiến)

(Ông Trương Hoàng Trọng - Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang phát biểu)

Qua đây, ông Trương Hoàng Trọng - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang đề nghị bà con cử tri 03 xã Phú Thọ - Phú An và Phú Xuân tiếp tục đồng hành chúng chính quyền địa phương chung tay ủng hộ, đóng góp Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Cây mùa xuân năm 2021. Riêng chính quyền địa phương hãy tích vận động bà con chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập trung phấn đấu thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ theo Nghị quyết đề ra; tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý sử dụng đất; tăng cường phát triển nông sản địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân...

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH