Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại xã Hiệp Xương

Để việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42-NQ/CP, ngày 09/4/2020 của Chính phủ được triển khai đúng đối tượng, công bằng, chính xác và kịp thời, Ủy ban MTTQVN xã Hiệp Xương đã tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ trên địa bàn xã. Cụ thể, tổ chức giám sát việc lập, niêm yết danh sách và việc chi trả chính sách cho 3 nhóm đối tượng được hỗ trợ gồm: người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo, cận nghèo tại xã.

(Người dân đến nhận hỗ trợ)

Theo đó, đến thời điểm này, xã Hiệp Xương đã cơ bản hoàn tất việc chi trả cho 1.430 đối tượng bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, trong đó người có công đang được hưởng trợ cấp hàng tháng, đối tượng bảo trợ xã hội được hỗ trợ 3 tháng là 1,5 triệu đồng/hộ; hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ 3 tháng là 750.000 đồng/hộ. Tổng số tiền hỗ trợ đợt này trên 1 tỷ 322 triệu đồng./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH