Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Tân sơ kết Quý I/2021

Ngày 26/03/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Tân tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I/2021. Đồng chí Huỳnh Thành Danh - TUV - Bí thư Huyện ủy Phú Tân chủ trì hội nghị.

  

Trong quý I/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt được một kết quả quan trọng, trong đó thực hiện hoàn thành chỉ tiêu giao nhận quân với 156 quân nhân; vận động nhân dân cùng chung tay phòng chống dịch Covid-19; chuyển đổi cây trồng được 573,91 hecta (tăng 43 hecta so cuối năm 2020); vận động “Quỹ người nghèo”, “Quỹ cây mùa xuân” với số tiền trên 7 tỷ đồng, qua đó chăm lo, hỗ trợ trên 8.303 hộ nghèo, cận nghèo và khó khăn có điều kiện vui xuân đón tết, công tác chăm lo gia đình chính sách được thực hiện kịp thời… Bên cạnh, huyện còn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đến nay, toàn huyện đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần II, theo đó, đã thống nhất tổng số đại biểu ứng cử Hội đồng nhân dân huyện là 65 đại biểu, bầu ra 35 đại biểu ở 10 đơn vị; cấp xã, thị trấn với 918 đại biểu ứng cử, bầu ra 483 đại biểu ở 132 đơn vị bầu cử…

Thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ tập trung lãnh đạo tốt công tác bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, nhất là chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm; tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; hỗ trợ xã Phú Thọ đạt chuẩn xã nông thôn mới; quan tâm, củng cố, nâng chất công tác Vận động quần chúng, Quy chế dân chủ cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo”…

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH