Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Hiệp Xương khai giảng lớp kỹ thuật sản xuất nếp

Chiều ngày 25/8/2020, xã Hiệp Xương tổ chức khai giảng lớp “Kỹ thuật sản xuất nếp” có 20 học viên tham gia.

Trong thời gian 100 tiết học, các học viên được hướng dẫn các nội dung về đặc tính và sự tăng trưởng của cây nếp; kỹ thuật canh tác nếp; quy trình sản xuất nếp đáp ứng tiêu chuẩn thị trường; thu hoạch và bảo quản…

Qua lớp đào tạo kỹ thuật sản xuất nếp, giúp nông dân trong xã nắm vững kỹ thuật canh tác nếp cũng như các khâu chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh, góp phần tăng năng suất, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Được biết tính từ đầu năm đến nay, xã Hiệp Xương tổ chức được 02 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn với 46 học viên tham gia, đạt 153,33% chỉ tiêu./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH