Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Tân họp mở rộng tổng kết tình hình kinh tế xã hội 06 tháng đầu năm 2020

Sáng ngày 15/7/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Tân họp mở rộng đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2020. Đồng chí Lâm Phước Trung - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy Phú Tân chủ trì Hội nghị.

Trong 06 tháng đầu năm, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng kinh tế của huyện Phú Tân tiếp tục phát triển ổn định, nhiều công trình dự án được triển khai, tổng thu ngân sách trên 340 tỷ đồng, đạt 53,2% so với nghị quyết, tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương sản xuất 2 năm 5 vụ để đảm bảo sản xuất nông nghiệp đạt chất lượng ổn định. Bên cạnh đó, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, đã hỗ trợ trên 21 tỷ đồng cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được đảm bảo; tình hình an ninh chính trị được giữ vững.

Về công tác xây dựng Đảng, huyện đã thực hiện lấy quy trình nhân sự tham gia ứng cử cấp ủy và các chức danh chủ chốt của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, hoàn chỉnh các hồ sơ nhân sự ứng cử đảm bảo theo quy định. Tăng cường thông tin tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII; chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII); đẩy mạnh công tác dân vận của hệ thống chính trị... qua đó nắm bắt tốt tình hình diễn biến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và dư luận trong nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lâm Phước Trung - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy Phú Tân nhấn mạnh yêu cầu cả hệ thống chính trị từ nay đến cuối năm tập trung thực hiện cùng một lúc 3 nhiệm vụ chính là vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Tân lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH