Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Huyện Phú Tân không còn công dân cách ly tập trung

Chiều ngày 17/4, tại khu cách ly Trường THCS Phú Lâm, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Phú Tân trao chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung cho 02 công dân có hộ khẩu tại xã Phú Hưng. Đây là số công dân cuối cùng hoàn thành thời gian theo dõi y tế tập trung trên địa bàn huyện.

Đến nay, huyện Phú Tân đã hoàn thành việc theo dõi cách ly y tế tập trung đối với 127/127 công dân. Trong đó, có 108 công dân cách ly tập trung tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện - Trung tâm giáo dục thường xuyên và 19 trường hợp tại Trường THCS Phú Lâm.

Trong suốt thời gian cách ly tập trung, tất cả các công dân được chăm lo tốt về điều kiện ăn ở, sinh hoạt và theo dõi sức khỏe hàng ngày. Công dân cũng chấp hành tốt các quy định, sau 14 ngày theo dõi cho kết quả xét nghiệm âm tính với vius SARS-CoV-2.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH