Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Đại hội Chi bộ Tuyên giáo - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

Sáng ngày 03/6/2020, Chi bộ Tuyên giáo - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Phú Tân tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ qua, cán bộ, đảng viên Chi bộ Tuyên giáo - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã khắc phục khó khăn, đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ đã đề ra; 100% cán bộ, đảng viên nghiêm túc, tiếp thu và thực hiện có hiệu quả các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác tham mưu cho cấp ủy theo chức năng nhiệm vụ kịp thời, hiệu quả, nổi bật là đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xuất bản kỷ yếu Đảng bộ huyện Phú Tân qua 11 kỳ Đại hội chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập huyện; hỗ trợ Ban Chỉ huy Quân sự huyện phát hành Lịch sử lực lượng vũ trang huyện Phú Tân, giai đoạn 1945 - 2015; tổ chức thành công hội thi Kể chuyện “Gương người thật, việc thật” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hội thi Báo cáo viên giỏi cấp huyện và tham gia Hội thi cấp tỉnh đạt nhiều giải cao,... Chất lượng công tác quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng được nâng lên (tỷ lệ đảng viên dự học đạt trên 98%). Công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị ngày càng được đổi mới về nội dung, phương pháp, mang tính hiệu quả cao, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở … Chi bộ nhiều năm liền được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được khen thưởng đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 Chi bộ phấn đấu: hằng năm 100% đảng viên được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; xây dựng Trung tâm Chính trị đạt chuẩn theo quy định; tổ chức các lớp đào tạo tại Trung tâm Chính trị đạt 100% kế hoạch; 98% đảng viên toàn huyện học tập, quán triệt Nghị quyết…

(Đảng viên bỏ phiếu bầu cử)

(Đ/c Võ Minh Luân - Bí thư Chi bộ Tuyên giáo - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị nhiệm kỳ 2020 – 2025)

Đại hội đã bầu 03 đồng chí vào Chi ủy Chi bộ khóa mới; đồng chí Võ Minh Luân được tín nhiệm tái đắc cử Bí thư Chi bộ Tuyên giáo - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Phú Tân, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng đã bầu 02 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH