Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Huyện đoàn Phú Tân hội thảo xây dựng hình mẫu thanh niên thời đại mới

Ngày 18/6/2020, Huyện đoàn Phú Tân tổ chức Hội thảo chuyên đề “Xây dựng hình mẫu thanh niên thời đại mới. Thanh niên với kỹ năng giao tiếp và sử dụng mạng xã hội hiện nay”.

Đoàn viên thanh niên được quán triệt nội dung thực hiện giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới phải có "Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn"; thông tin tình hình, thực trạng đất nước trong thời đại mới, giai đoạn 2015 - 2020 với những thuận lợi, khó khăn. Đồng thời dự báo nguồn nhân lực từ năm 2020 - 2025 cùng các ngành nghề định hướng cho giới trẻ.

Buổi Hội thảo còn định hình về hình tượng người thanh niên Việt Nam hiện đại giúp đoàn viên, thanh niên hiểu về phẩm chất, hành động cơ bản cần có, vai trò của bản thân đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung. Đặc biệt giới thiệu 12 tiêu chí do Trung ương Đoàn đưa ra và giải pháp để tuổi trẻ phấn đấu thực hiện.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH