Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Hôi Nông dân tỉnh An Giang tuyên truyền pháp luật tại huyện Phú Tân

Ngày 13/11/2020, tại xã Phú Thọ và Hiệp Xương, huyện Phú Tân, Hội nông dân tỉnh An Giang phối hợp với Hội nông dân huyện Phú Tân tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 200 lượt cán bộ, hội viên nông dân và thành viên tổ hòa giải cơ sở các xã Hiệp Xương, Phú Xuân, Bình Thạnh Đông, Phú Thọ, Phú An và thị trấn Phú Mỹ.

Tại đây, cán bộ, hội viên nông dân đã được thông tin các nội dung cơ bản của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật tiếp công dân; những nội dung cơ bản, điểm mới của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật tiếp công dân; những quy định chung; cách giải quyết khiếu nại, tố cáo; quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo; cách thức, kỹ năng tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân; cách thức bảo vệ người tố cáo; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo...

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức pháp luật cũng như ý thức tôn trọng pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên nông dân làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, cũng như công tác hòa giải ở cơ sở, góp phần hạn chế tình trạng đơn thư khiếu nại của nông dân do chưa am hiểu pháp luật.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH