Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Thành tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tính chất nguy hiểm của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, để từ đó có biện pháp phòng ngừa hữu hiệu, sáng ngày 06/02/2020, Ủy ban MTTQVN xã Phú Thành tổ chức buổi tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, có khoảng 40 người dân ấp Phú Thượng, xã Phú Thành tham dự.

Nội dung chủ yếu của buổi tuyên truyền tập trung thông tin về tình hình dịch bệnh, các nguy cơ lây nhiễm, các dấu hiệu nhận biết bệnh và biện pháp phòng, chống lây nhiễm vi rút Corona… Ngoài ra, vận động người dân không được đăng tải, chia sẻ thông tin không chính xác về tình hình dịch bệnh trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Được biết trong thời gian tới, Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể xã sẽ tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, cùng với chính quyền địa phương quyết tâm không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn./.

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH