Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt làm việc về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ huyện Phú Tân, nhiệm kỳ 2015-2020

Sáng ngày 10/10/2019, Đoàn công tác tỉnh ủy do đồng chí Võ Anh Kiệt – Phó bí thư thường trực tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến làm việc với Ban thường vụ Huyện ủy Phú Tân về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ huyện, nhiệm kỳ 2015-2020 và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp đoàn có đồng chí Lâm Phước Trung – Tỉnh Ủy viên – Bí thư Huyện ủy Phú Tân cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo một số phòng, ban ngành huyện.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XI, từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, nhờ sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong triển khai tổ chức thực hiện đến nay huyện Phú Tân đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Gía trị sản xuất ở 3 lĩnh vực nông, công nghiệp và dịch vụ phát triển ổn định, thu nhập bình quân đầu người tăng bình quân hàng năm từ 10% - 15%/năm. Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân 1 hecta/năm, tăng từ 161,3 triệu đồng năm 2015 lên 205,3 triệu đồng năm 2019; diện tích trồng lúa, nếp chất lượng cao ổn định trên 98% tổng diện tích gieo trồng. Đến nay, toàn huyện có 04 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2020 sẽ có thêm 3 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới và 01 xã nông thôn mới nâng cao. Tổng thu ngân sách Nhà nước đến tháng 9 trên 2.000 tỷ đồng, đạt 66,6% nghị quyết. Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, hiện nay 18/73 trường đạt chuẩn quốc gia; 17/8 xã, thị trấn đạt chuẩn bộ tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ hộ nghèo từ 5,23% năm 2015 giảm xuống còn 2,83% năm 2018. Tình hình an ninh quốc phòng được đảm bảo ổn định. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể có nhiều đổi mới. Trong đó, đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức, quán triệt, triển khai thực hiện nghiệm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo cấp trên gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị về học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Võ Anh Kiệt – Phó bí thư thường trực tỉnh ủy đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao kết quả huyện Phú Tân đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Về nhiệm vụ từ nay đến hết nhiệm kỳ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban thường vụ Huyện ủy Phú Tân cần quy hoạch và quản lý chặt chẽ quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp; chỉ đạo linh hoạt trong sản xuất; kiện toàn củng cố tổ chức liên kết của tổ hợp tác và hợp tác xã; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp; đào tạo nghề, giải quyết việc làm gắn với xuất khẩu lao động. Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Về công tác xây dựng Đảng cần kiện toàn, sắp xếp công tác tổ chức; rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch; chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025./.