Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn An Giang triển khai kế hoạch phát triển vùng chuyên canh nếp huyện Phú Tân

Sáng ngày 18/11, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn An Giang phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân triển khai kế hoạch phát triển vùng chuyên canh nếp huyện Phú Tân giai đoạn 2019-2020. Tham dự hội nghị có ông Lê Hùng Cường – Phó chủ tịch Hội nông dân tỉnh, bà Huỳnh Đào Nguyên - Phó giám đốc Trung tâm khuyến nông tỉnh, ông Ngô Thanh Trí – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân cùng lãnh đạo các xã Phú Thạnh, Phú Thành, Phú Bình và Tân Hòa.

Theo Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn An Giang: sẽ xây dựng huyện Phú Tân thành vùng sản xuất nếp theo hướng chuỗi giá trị, áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật tiên tiến để sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng gắn với tiêu thụ sản phẩm, giúp sản xuất bền vũng và nâng cao giá trị của nếp. Cụ thể năm 2019, huyện Phú Tân thực hiện liên kết với doanh nghiệp khoảng 2.000 hecta. Đến năm 2020, có ít nhất 03 tiểu vùng sản nếp với diện tích trên 5.300 hecta gắn với doanh nghiệp tiêu thụ, theo tiêu chuẩn của doanh nghiệp, nông dân tham gia liên kết lợi nhuận đạt tối thiểu 40% so với giá thành sản xuất.

Bên cạnh đó, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn An Giang cũng nêu rõ những các chính sách về khuyến khích phát triển hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đối với nông dân, doanh nghiệp và hợp tác xã tham gia thực hiện phát triển sản tại vùng chuyên canh nếp của Phú Tân. Khi nông dân sản xuất trong vùng chuyên canh nếp sẽ được chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật theo chuẩn yêu cầu của doanh nghiệp , giảm lượng phân bón hóa học, cung cấp phân hữu cơ vi sinh, hướng dẫn xử lý kiểm soát thuốc bảo vệ thực vật khi có dịch hại xuất hiện./.