Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

An Giang: Ngăn chặn và xử lý nghiêm việc sản xuất, kinh doanh và sử dụng giống lúa Thiên Đàng

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn An Giang (SNNPTNT), hiện nay, diện tích gieo trồng giống lúa Thiên Đàng (OM RUMA) nông dân trên địa bàn tỉnh An Giang có gia tăng, cụ thể vụ Thu đông 2019 với diện tích 72,3ha, đến vụ Đông xuân 2019-2020 là 296,5 ha (27 hộ nông dân), tập trung tại các huyện như Thoại Sơn, Tri Tôn, Tịnh Biên, Châu Phú, Long Xuyên.

Ngày 2/3, SNNPTNT có văn bản đề nghị UBND các huyện, thị, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND  xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh giống cây trồng để nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trồng tại địa phương; đồng thời, công khai giống lúa Thiên Đàng chưa có tên trong Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam và việc sử dụng giống này gieo trồng là vi phạm pháp luật.

Tiến hành rà soát, thống kê tình hình sản xuất nông nghiệp, trong đó giống lúa tự cho là giống Thiên Đàng (OM RUMA), gửi báo cáo về Sở thông qua Chi cục Trồng trọt và BVTV tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Sở.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi sản xuất, kinh doanh giống lúa không rõ nguồn gốc, xuất xứ đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Duy trì, thực hiện thường xuyên chế độ thông tin về tình hình sản xuất nông nghiệp của địa phương; tổ chức nắm bắt thông tin về sử dụng giống lúa phục vụ sản xuất, kịp thời trao đổi với Thanh tra Sở, Chi cục Trồng trọt và BVTV để được hỗ trợ, hướng dẫn quản lý.

Theo Chi cục Trồng trọt và BVTV An Giang, qua điều tra sơ bộ giống lúa Thiên Đàng (OM RUMA) được mang về từ Thái Lan, tự nhân giống và cung cấp cho nông dân với giá bán ban đầu 2.000.000 đồng/kg và hiện nay đã giảm còn 50.000 đồng/kg.

Kết quả rà soát, theo dõi diện tích sản xuất và ghi nhận diễn biến của các đối tượng dịch hại trên giống Thiên Đàng. Vụ Thu đông 2019, tổng diện tích sản xuất giống lúa này là 72,3 ha, gieo trồng tại 3 huyện gồm: Tri Tôn, Tịnh Biên và Thoại Sơn. Năng suất trung bình từ 4,0 – 4,8 tấn/ha (năng suất lúa tươi). Công ty Thiên Đàng là đơn vị cung cấp giống lúa và thực hiện bao tiêu sản phẩm thông qua Hợp đồng liên kết sản xuất và Tiêu thụ nông sản, hợp đồng không có xác nhận của bên thứ ba là cơ quan chuyên môn hay UBND xã. Giá bán giống là 50.000 đồng/kg, thu mua lại với giá 7.000 – 10.000 đồng/kg.

Vụ Đông xuân 2019 – 2020, tổng diện tích sản xuất giống lúa Thiên Đàng là 296,5 ha, gieo trồng tại 5 huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, Thoại Sơn, Châu Phú và Long Xuyên; số hộ tham gia gieo trồng là 27 hộ và 01 doanh. Giai đoạn sinh trưởng đến thời điểm hiện tại lúa đang ở giai đoạn làm đòng – trổ chín. Tình hình sinh vật gây hại có xuất hiện dịch hại thông thường, gây hại nhẹ như: rầy nâu, sâu cuốn lá, đạo ôn, cháy bìa lá; không phát hiện sinh vật gây hại lạ.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH