Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Chợ Vàm tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Phụ nữ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chiều ngày 31/3/2021, Hội LHPN thị trấn Chợ Vàm tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đến tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Bích Phượng - Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Phú Tân.

Nhiệm kỳ qua, Hội LHPN thị trấn Chợ Vàm bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, định hướng, chỉ đạo của Hội LHPN huyện, tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, các cuộc vận động “rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”. Đặc biệt là thực hiện đạt và vượt 7 chỉ tiêu và 3 nhiệm vụ mà Nghị quyết đề ra, trong đó đã cụ thể hóa nội dung phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền nhằm, triển khai nhiều hình thức hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Bích Phượng - Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện đề nghị đơn vị cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục; duy trì và nâng chất hội viên đúng thực chất; đẩy mạnh thực hiện chương trình phối hợp, các phong trào của hội theo hướng thiết thực, hiệu quả...

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu 09 đồng chí vào Ban Chấp hành. Đồng chí Phan Thị Bích Liễu tái cử chức danh Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Dịp này, UBND thị trấn Chợ Vàm đã khen thưởng cho 02 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Hội và phong trào Phụ nữ nhiệm kỳ 2016 - 2021./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH