Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Hội Khuyến học xã Tân Trung tổng kết công tác khuyến học năm 2019

Hội Khuyến học xã Tân Trung vừa tổ chức tổng kết công tác khuyến học năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Năm qua, Hội khuyến học xã Tân Trung đã tập trung hướng dẫn các tổ chức cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập. Trong đó, việc xây dựng “gia đình học tập”, “dòng họ học tập”, “cộng đồng học tập được duy trì và đẩy mạnh. Toàn xã có 2.100 gia đình học tập, 4 “dòng họ học tập”, 7 đơn vị học tập, 68 tổ cộng đồng học tập. Song song, công tác xây dựng và phát triển quỹ khuyến học, khuyến tài luôn được quan tâm. Trong năm, Hội vận động được trên 148 triệu đồng, qua đó kịp thời giúp đỡ các học sinh nghèo, học sinh khó khăn hiếu học vượt qua hoàn cảnh, vui bước tới trường và vươn lên trong học tập.

Dịp này, UBND xã Tân Trung khen thưởng cho 04 tập thể và 05 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2019 trên địa bàn xã./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH