Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Công an huyện Phú Tân cấp căn cước công dân cho bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo

Ngày 26/3/2021, Công an huyện Phú Tân phối hợp Ban Trị sự Trung ương PGHH tổ chức cấp căn cước công dân lưu động cho thành viên Ban Trị sự Trung ương PGHH và bà con tín đồ PGHH các xã, thị trấn Phú Mỹ, Tân Trung, Tân Hòa, Phú Hưng, Phú Thọ.

Để đảm bảo chỉ tiêu thực hiện. Trước đó, Công an huyện gặp gỡ, trao đổi, vận động Ban Trị sự Trung ương PGHH phát huy vai trò uy tín của mình trong việc tuyên truyền, vận động bà con tín đồ PGHH chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là dự án Cấp căn cước công dân. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, kết hợp hướng dẫn bà con tín đồ PGHH chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ, hồ sơ thủ tục cần thiết khi làm căn cước công dân nên việc thực hiện diễn ra thuận tiện và không mất nhiều thời gian.

Trong những ngày qua, cán bộ chiến sĩ Công an huyện Phú Tân đã tích cực hướng dẫn nhân dân làm Căn cước công dân nhanh chóng, chính xác. Và là một trong 04 đơn vị được Công an tỉnh khen thưởng.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH