Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Tân Trung thành lập Hợp Tác xã nông nghiệp

Sáng ngày 3 tháng 7 năm 2020. Ủy ban nhân dân xã Tân Trung tổ chức hội nghị thành lập HTXNN Tân Trung. ông Ngô Thanh Trí – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân đến tham dự hội nghị.

HTXNN Tân Trung được thành lập với 39 thành viên, tổng số vốn điều lệ trên 83 triệu đồng, hoạt động với 04 loại hình dịch vụ như: cung cấp nguồn rơm phục vụ trồng hoa màu, hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm, vận chuyển nông sản từ nơi tập kết đến nhà máy thu mua, dịch vụ thua hoạch và mua bán nông sản. Hội nghị đã lần lượt thông qua các dự thảo nội dung triển khai các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ 2020-2022, tiến hành bầu 03 thành viên trong Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Văn Bo được bầu giữ chức  chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc HTXNN Tân trung.

Phát biểu tại hội nghị, ông Ngô Thanh Trí – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân mong muốn UBND xã Tân Trung quan tâm nỗ lực giúp đỡ HTX phát triển, điều hành đúng phương án sản xuất kinh doanh, quan trọng nhất là mang lại lợi ích cho xã viên, kịp thời tiếp cận các xu thế của thị trường, nhanh nhạy giải quyết đầu ra nông sản cho nông dân./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH