Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

PHÚ LÂM: CÔ ĐỖ THỊ THU KIẾM - GƯƠNG PHỤ NỮ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC

Cô tên là Đỗ Thị Thu Kiếm, mà chị em thường gọi cô với cái tên thân mật là “Cô năm”, là Tổ trưởng Tổ phụ nữ số 5 ấp Phú Hòa B, xã Phú Lâm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Cô được Hội liên hiệp phụ nữ (Hội LHPN) xã phân công chịu trách nhiệm phụ trách vận động chị em trong Tổ và nhân dân thực hiện phong trào thi đua, học tập theo gương Bác và công tác hội.

Nhằm tạo động lực động viên, khuyến khích các tầng lớp phụ nữ  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thúc đẩy việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, bản thân tích cực vận động, tuyên truyền sâu rộng phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không - 3 sạch” đến hội viên và nhân dân. Kết quả 100% chị em hội viên thống nhất thực hiện.

Để thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cô cùng với Hội LHPN xã chủ động tuyên truyền, vận động tất cả hội viên trên địa bàn ấp thực hiện học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể như: thực hành tiết kiệm điện, tiết kiệm gas, chi tiêu tiền chợ tiết kiệm ít nhất 1.000đ/ngày, đồng thời Cô còn vận động mạnh thường quân trong Tổ và hội viên khi thì gạo, lúc thì tiền,... để hỗ trợ cho các chị, em ốm đau đột xuất, cô Năm còn vận động 100% chị, em hội viên treo ảnh Bác nơi trang trọng trong nhà.

Căn cứ kế hoạch chỉ đạo của Hội cấp trên về đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động  “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng xã nông thôn mới” trong hội viên phụ nữ, cô Năm đã triển khai trong các chị, em hội viên và được chị, em hội viên tích cực hưởng ứng, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Nhất là về tiêu chí gia đình không đói nghèo, Cô đã thường xuyên quan tâm hướng dẫn, giúp chị em hội viên nghèo, nhất là phụ nữ nghèo làm chủ hộ, làm kinh tế gia đình để vươn lên thoát nghèo.

Hưởng ứng tốt ngày nước thế giới và ngày môi trường thế giới (5/6), hàng năm, Cô năm cùng Hội tham gia thu gom và xử lý rác, vận động chị em phụ nữ thu gom bọc ni lông, chai nhựa sau khi đã sử dụng để bán phế liệu, có thêm thu nhập đồng thời giảm ô nhiễm môi trường.

Cô Năm cũng thường xuyên xuống địa bàn tiếp cận hội viên để nắm tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các chị, em và phản ánh đến các ngành chức năng có thẩm quyền giải quyết thỏa đáng. Các ý kiến xoay quanh các vấn đề về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, môi trường trên địa bàn.

Cùng với Hội, tổ chức sinh hoạt, củng cố lực lượng hội viên nòng cốt đủ số lượng và chất lượng, lồng ghép sinh hoạt chi, tổ hội để tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ có tôn giáo thực hiện tốt phương châm “Sống tốt đời, đẹp đạo” và tham gia vận động tuyên truyền 100% hội viên, phụ nữ nâng cao nhận thức về tình hình sự kiện nổi bật trong nước và quốc tế.

Năm 2013, Cô Năm được Tỉnh hội tặng giấy khen “Hội viên tiêu biểu” trong việc học tập theo Bác và phong trào công tác Hội./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH