Huyện Phú Tân

UBND xã Tân Hòa

  • Bà: Lăng Thoại Xuân

    Bí thư - Chủ tịch UBND xã

    Điện thoại: 0918.951.715

  • UBND huyện Phú Tân

    Điện thoại: 02963.827.227

  • Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Tin tức hoạt động

Ra mắt câu lạc bộ Cựu Chiến binh bảo vệ môi trường xã Tân Hòa

24/03/2020

Sáng ngày 20/3/2020, Hội cựu chiến binh huyện Phú Tân tổ chức lễ ra mắt thành lập Câu lạc bộ Cựu chiến binh bảo vệ môi trường xã Tân Hòa. Đây là đơn vị được Hội cựu chiến binh huyện Phú Tân chọn làm điểm tổ chức.

Câu lạc bộ Cựu chiến binh bảo vệ môi trường xã Tân Hòa được thành lập có 36 thành viên, do ông Mai Văn Hải - Chủ tịch hội Cựu chiến binh xã làm chủ nhiệm câu lạc bộ. Theo đó, Câu lạc bộ Cựu chiến binh bảo vệ môi trường xã Tân Hòa có nhiệm vụ tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo vệ môi trường, nhất là việc vận động nhân dân hạn chế sử dụng các loại vật dung từ rác thải nhựa; xây dựng cảnh quan xanh, sạch đẹp; vận động người dân xây dựng nếp sống, thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường. Đồng thời, tiến hành khơi thông cống rãnh, vệ sinh các tuyến đường, thu gom rác thải sinh hoạt, rác thải thuốc bảo vệ thực vật...        Được biết, câu lạc bộ Cựu chiến binh bảo vệ môi trường xã Tân Hòa hoạt động trên tinh thần tự nguyện.

Sau buổi lễ, các thành viên trong Câu lạc bộ tiến hành vệ sinh, phát quang bụi rậm xung quanh trụ sở Ủy ban nhân dân xã.

Tính đến nay, toàn huyện Phú Tân có 02 xã thành lập Câu lạc bộ Cựu chiến binh bảo vệ môi trường là xã Tân Hòa và Phú Bình./.

UBND xã Tân Hòa - huyện Phú Tân

Copyright © 2018 phutan.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/tanhoa.All Rights Reserved