Huyện Phú Tân

UBND xã Tân Trung

  • Ông: Tăng Văn Nê

    (Bí thư - Chủ tịch xã)

    Điện thoại: 0915.691.141

  • UBND huyện Phú Tân

    Điện thoại: 02963.827.227

  • Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Sản phẩm địa phương
UBND xã Tân Trung - huyện Phú Tân

Copyright © 2018 phutan.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/tantrung.All Rights Reserved