Huyện Phú Tân

UBND xã Phú Thành

  • Ông: Nguyễn Quốc Bảo

    (Bí thư-Chủ tịch xã)

    Điện thoại: 0913.954.646

  • UBND huyện Phú Tân

    Điện thoại: 02963.827.227

  • Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Sản phẩm địa phương
UBND xã Phú Thành - huyện Phú Tân

Copyright © 2018 phutan.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/phuthanh.All Rights Reserved