Huyện Phú Tân

UBND xã Phú Long

  • Ông: NguyễnTấn Phước

    (Bí thư-Chủ tịch UBND xã )

    Điện thoại: 0913.624.394

  • UBND huyện Phú Tân

    Điện thoại: 02963.827.227

  • Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Sản phẩm địa phương
UBND xã Phú Long - huyện Phú Tân

Copyright © 2018 phutan.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/phulong.All Rights Reserved