Huyện Phú Tân

UBND xã Phú Xuân

  • Ông: Hà Văn Bằng

    Bí thư - Chủ tịch

    Điện thoại: 0918.584.619

  • UBND huyện Phú Tân

    Điện thoại: 02963.827.227

  • Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Sản phẩm địa phương
UBND xã Phú Xuân - huyện Phú Tân

Copyright © 2018 phutan.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/phuxuan.All Rights Reserved