Huyện Phú Tân

UBND xã Phú Bình

  • Bà: Lê Thị Kiều Oanh

    Bí Thư-Chủ tịch xã

    Điện thoại: 0919.549.259

  • UBND huyện Phú Tân

    Điện thoại: 02963.827.227

  • Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Sản phẩm địa phương
UBND xã Phú Bình - huyện Phú Tân

Copyright © 2018 phutan.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/phubinh.All Rights Reserved