Huyện Phú Tân

UBND xã Long Hòa

  • Ông: Lâm Thành Pha

    (Bí thư – Chủ tịch UBND xã)

    Điện thoại: 0913.797.241

  • UBND huyện Phú Tân

    Điện thoại: 02963.827.227

  • Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Sản phẩm địa phương
UBND xã Long Hòa - huyện Phú Tân

Copyright © 2018 phutan.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/longhoa.All Rights Reserved