Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

hoạt động ngoại khóa đề án "Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh năm 2020"

Sáng ngày 08/11, Trường THPT Hòa Lạc, huyện Phú Tân đăng cai tổ chức hoạt động ngoại khóa đề án "Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh năm 2020" cụm các trường THPT trong huyện. Đây là hoạt động thực hiện đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên đến năm 2020” do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh triển khai trong các cơ sở giáo dục.

Hoạt động ngoại khoá thu hút đông đảo học sinh của 05 đơn vị trường THPT, THCS – THPT Phú Tân trong huyện tham gia. Mỗi đơn vị trải qua các phần thi hát Quốc ca; hội thi rung chuông vàng tìm hiểu kiến thức pháp luật và thời trang gắn với các nội dung tuyên truyền chủ yếu về phòng, chống tội phạm; các quy chế, quy định về công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học, phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật, các tệ nạn xã hội khác trong trường học,v.v..... Đặc biệt, tại hoạt động ngoại khóa, các em học sinh còn được xem diễn tiểu phẩm tuyên truyền phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh; nghe tuyên truyền về chuyên đề đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người; giao lưu văn nghệ, các gian hàng ẩm thực, triển lãm áp phích truyền thông,v.v.....Thông qua hoạt động này, đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, người lao động và học sinh trong công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện. Từ đó, định hướng đổi mới cách tổ chức hoạt động giáo dục học sinh theo hướng thiết thực và hiệu quả nhằm thay đổi hành vi tích cực cho học sinh trong thái độ, lối sống, ứng xử, giao tiếp hàng ngày.

Kết thúc hoạt động ngoại khoá, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đơn vị trường THPT Bình Thạnh Đông; giải nhì đơn vị trường THPT Hòa Lạc, giải ba thuộc về đơn vị trường THPT Chu Văn An, Nguyễn Chí Thanh và Hòa Lạc./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH