Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

An Giang phát động phong trào thi đua cao điểm “Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Kế hoạch số hóa dữ liệu hộ tịch”

 

Ngày 18-6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua cao điểm “Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Kế hoạch số hóa dữ liệu hộ tịch” trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2024. Thời gian triển khai thực hiện từ tháng 5 năm 2024 đến hết ngày 31/10/2024.

 

 

Nguyên tắc cập nhật cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử được quy định ra sao?  Điều chỉnh thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử như thế

 

Mục đích là phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo của các tập thể, cá nhân; tạo động lực mạnh mẽ, khí thế thi đua sôi nổi, sâu rộng, đều khắp, phấn đấu hoàn thành Kế hoạch số hóa dữ liệu hộ tịch từ Sổ hộ tịch vượt tiến độ đã đề ra theo Nghị định số 87/2020/NĐ-CP. Tăng cường sự đoàn kết, hợp tác, phối hợp, trao đổi, học tập, chia sẻ kinh nghiệm giữa các tập thể, cá nhân trong ngành, các cơ quan, đơn vị.

 

Đồng thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu, có mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong phong trào thi đua để tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa trong ngành, cơ quan, đơn vị. Kết quả khen thưởng của phong trào thi đua là cơ sở để đề nghị các hình thức khen thưởng cao hơn.

 

Đối tượng thi đua, gồm: Tập thể là các tập thể có liên quan trực thuộc Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang. Cá nhân là Công chức, viên chức thuộc Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố; Công chức Tư pháp - Hộ tịch thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

 

 

Để phong trào thi đua cao điểm “Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Kế hoạch số hóa dữ liệu hộ tịch” đạt được mục tiêu xong trước ngày 31/7/2024, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ, về đích sớm trước ngày 30/6/2024, các địa phương cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ và tiêu chí cụ thể như sau:

Tăng cường rà soát, đối chiếu bảo đảm tính chính xác, đầy đủ của dữ liệu đã số hóa, đẩy nhanh tiến độ phê duyệt, chuyển dữ liệu của địa phương đã được số hóa từ Hệ thống thông tin quản lý danh mục và quản lý hộ tịch 158 (gọi tắt Phần mềm hộ tịch 158) vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch (Hoàn thành trước ngày 30/6/2024). Báo cáo, cập nhật tiến độ thực hiện theo định kỳ hằng tháng và thống nhất phương thức rà soát, đối chiếu dữ liệu với cơ quan đầu mối - Sở Tư pháp. 

Tiêu chí khen thưởng đối với tập thể: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rà soát, cập nhật và chuyển dữ liệu từ Phần mềm hộ tịch 158 vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch của Bộ Tư pháp (đối với cấp tỉnh).

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rà soát, cập nhật và chuyển dữ liệu từ Phần mềm hộ tịch 158 vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch của Bộ Tư pháp sớm hơn tiến độ theo yêu cầu của Sở Tư pháp, xếp theo thứ tự từ trên xuống đến khi hết chỉ tiêu khen thưởng (đối với cấp huyện). 

Tích cực, chủ động trong việc triển khai, hỗ trợ công chức hộ tịch cấp xã trong quá trình thực hiện chuyển dữ liệu từ Phần mềm hộ tịch 158 vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch của Bộ Tư pháp.

 Đối với cá nhân là công chức, viên chức của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn thành đúng và vượt tiến độ theo yêu cầu của Bộ Tư pháp. 

 Tích cực, chủ động trong việc chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ rà soát, cập nhật và chuyển dữ liệu từ Phần mềm hộ tịch 158 vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch của Bộ Tư pháp (đối với lãnh đạo); Tích cực, chủ động thực hiện việc cập nhật và chuyển dữ liệu từ Phần mềm hộ tịch 158 vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch của Bộ Tư pháp (đối với chuyên viên).

Không bị cơ quan có thẩm quyền phê bình trong thực hiện rà soát, cập nhật và chuyển dữ liệu từ Phần mềm hộ tịch 158 vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch của Bộ Tư pháp.../.

Nguồn: Kế hoạch số 600/KH-UBND ngày 18/6/2024

 

 

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH