Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân tổng kết công tác đoàn - đội trường học năm học 2022 – 2023

Sáng ngày 15/9/2023, Huyện đoàn - Hội đồng Đội huyện Phú Tân phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Đội trường học năm học 2022 – 2023 và triển khai chương trình công tác năm học 2023 – 2024.

Trong năm học 2022 - 2023, công tác Đội và phong trào thanh niên trường học huyện Phú Tân đã tiếp tục được đổi mới về cả nội dung, phương thức hoạt động, phù hợp với tình hình thực tế tại mỗi địa phương. Qua đánh giá kết quả có 9/9 chỉ tiêu thực hiện đạt 100%, cụ thể có 5 đoàn trường THPTthực hiện công trình chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp gắn với kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang; vận động 100 triệu đồng giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn,…

Bên cạnh đó, Các hoạt động phong trào tiếp tục được duy trì, có bước phát triển mới. Chương trình tình nguyện, tiếp sức mùa thi tiếp tục phát huy hiệu quả, đi vào chiều sâu, tính chủ động của chi đoàn, đoàn trường được nâng cao. Công tác xây dựng đoàn, đội nhất là về tổ chức bộ máy và công tác phát triển đoàn viên mới đã được các đoàn trường chú trọng. Đặt biệt, trong năm qua, Huyện đoàn Phú Tân cũng đã tuyên dương 30 gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực và thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện ...

Dịp này, có 13 tập thể và 20 cá nhân được Tỉnh Đoàn, Huyện đoàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo và Hội đồng Đội huyện biểu dương khen thưởng. Riêng Hội đồng Đội huyện được Hội đồng đội tỉnh An Giang tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu khối huyện, thị, thành phố đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn - Đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học năm học 2022 – 2023.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH