Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân triển khai quy chế phối hợp giám sát đầu tư cộng đồng giai đoạn 2021-2026

Sáng ngày 22/5/2023, UBMTTQVN huyện Phú Tân tổ chức Hội nghị triển khai quy chế phối hợp giữa UBND huyện và UB MTTQ Việt Nam huyện Phú Tân về thực hiện giám sát đầu tư cộng đồng trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2026. Ông Nguyễn Thành Ân – Trưởng ban dân vận Huyện ủy – Chủ tịch UBMTTQVN huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe lãnh đạo UB MTTQ Việt Nam huyện thông qua Thông tri của UBTWMTTQ Việt Nam hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng tại xã, phường, trị trấn; Công văn của Sở kế hoạch đầu tư về việc đề xuất, kiến nghị của UB MTTQ Việt Nam tỉnh tại báo cáo kết quả giám sát đầu tư công đồng năm 2022; quy chế phối hợp giữa UBND huyện và UBMTTQ Việt Nam huyện về thực hiện giám sát đầu tư cộng đồng trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2026.

Theo đó, UBND huyện có trách nhiệm thông tin công khai về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng, quy hoạch xây dựng chi tiết các khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, kế hoạch đầu tư có liên quan trên địa bàn xã, thị trấn theo quy định của pháp luật. Đồng thời, thông báo cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện danh mục các dự án, công trình được các cấp, các ngành quyết định đầu tư trên địa bàn huyện thuộc mọi nguồn vốn. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện có trách nhiệm tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cho Nhân dân trên địa bàn huyện chủ động, tích cực thực hiện quyền giám sát đầu tư của cộng đồng đúng theo quy định của pháp luật…

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH