Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân triển khai kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, thị trấn năm 2022

Sáng 25/4/2022, Ban chỉ đạo diễn tập huyện Phú Tân tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, thị trấn năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Thi Hồng Thúy – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

Năm 2022, huyện Phú Tân có 6 xã, thị trấn tham gia diễn tập khu vực phòng thủ, gồm: Phú Hiệp, Hòa Lạc, Phú Bình, Bình Thạnh Đông, Phú Lâm, Chợ Vàm. Các đơn vị thực hiện diễn tập với nội dung gồm: giai đoạn 01 chuyển xã, thị trấn vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng an ninh, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; giai đoạn 02 tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ (chống biểu tình, bạo loạn) và giai đoạn 03 thực hành chiến đấu, phòng thủ (chống biểu tình, bạo loạn).

Để đảm bảo cuộc diễn tập diễn ra thành công, Ban chỉ đạo diễn tập huyện đề nghị các đơn vị liên quan bám sát kế hoạch chuẩn bị diễn tập, tiến hành đảm bảo an toàn, thiết thực, hiệu quả; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là cơ quan Quân sự và Công an tích cực phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ trong quá trình chuẩn bị và thực hành diễn tập, trong đó cần tập trung xây dựng văn kiện, chuẩn bị cơ sở vật chất, huy động lực lượng, phương tiện phục vụ…

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH