Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Phú Tân lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028

Nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào nông dân tại huyện Phú Tân có nhiều chuyển biến rõ rệt, đã thực hiện đạt và vượt 16/16 chỉ tiêu Đại hội. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được quan tâm thực hiện. Hội Nông dân huyện đã tập trung xây dựng nhiều mô hình, phần việc thiết thực, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương; tăng cường phối hợp để hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế. Theo đó, các cấp Hội tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy, thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân”. Trong nhiệm kỳ, Quỹ hỗ trợ nông dân tăng trưởng tổng quỹ hơn 03 tỷ đồng đạt 129% so chỉ tiêu; hỗ trợ cho 06 dự án với 334 hộ, để phát triển sản xuất, tạo việc làm tại chỗ cho nông dân. Hàng năm, Hội các cấp phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, có 18.263/20.023 đạt 91,2 % hộ đăng ký; kết quả có 14.735 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp đạt 80,6%, xét chọn 200 Danh nhân nông thôn, từ 25-30 mô hình tiêu biểu, 15-20 sản phẩm lợi thế, tham gia hội thi trưng bày sản phẩm nông nghiệp do tỉnh tổ chức.

Với chủ đề: “Đoàn kết - Sáng tạo – liên kết - Phát triển”, Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Phú Tân lần thứ XII nhiệm kỳ 2023-2028, đã biểu quyết thông qua 14 chỉ tiêu để thực hiện, trong đó tập trung nâng chất Tổ hợp tác đến cuối nhiệm kỳ tiếp tục duy trì mỗi chi hội ấp có ít nhất từ 01- 02 Tổ hợp tác. Phấn đấu có 10 -15% tổ hợp tác mạnh, đủ điều kiện lên hợp tác xã nông nghiệp; Vận động Quỹ hỗ trợ nông dân đến cuối nhiệm kỳ đạt từ tỳ 4,2 tỷ đồng; Tỷ lệ nông dân SX-KD giỏi hàng năm đạt trên 80%/số đăng ký. Phối hợp dạy nghề cho nông dân hàng năm từ 500 lao động trở lên và 85% có việc làm sau học nghề…  

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hùng Cường - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang và đồng chí Huỳnh Thành Danh- Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện biểu dương những thành tích mà cán bộ, hội viên nông dân huyện đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời nhấn mạnh: Bước vào thời kỳ mới, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định “nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới với mục tiêu cao nhất là nâng cao toàn diện đời sống vật chất và tinh thần của nông dân”. Để thực hiện thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp và các mục tiêu trên đòi hỏi sự phấn đấu, nỗ lực của tất cả các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của Hội nông dân. Các cấp hội nông dân cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, đoàn kết nông dân để mỗi cán bộ, hội viên, nông dân hiểu rõ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong nông dân - nông thôn, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, xây dựng gia đình nông dân văn hóa kiểu mẫu. Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu gắn với nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; nhân rộng các mô hình làm kinh tế giỏi gắn với công tác bảo vệ môi trường.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 31 đồng chí, đầu đi dự cấp trên 25 đồng chí. Đồng chí Lê Văn Ẩn tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Dịp này, Hội Nông dân huyện được Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dânViệt Nam tặng cờ thi đua vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền; 05 tập thể và 11 cá nhân được Hội Nông dân Tỉnh, UBND huyện khen thưởng có thành tích xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội và phòng trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH