Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Công tác dân vận huyện Phú Tân thay đổi cách làm, huy động nguồn lực chăm lo đời sống nhân dân

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn huyện vẫn đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội; cả hệ thống chính trị đang tập trung thực hiện các biện pháp để sớm đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống của người dân trở lại trạng thái bình thường mới. Nhận thức được tình hình trên, công tác dân vận ở huyện Phú Tân đã kịp thời thay đổi cách làm, phương thức hoạt động huy động nguồn lực nhằm chăm lo tốt nhất cho nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội địa phương.

Theo đó, Khối Dân vận từ huyện đến xã, thị trấn và MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy vai trò, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nội bộ và nhân dân về các giải pháp phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, có những cách làm hay, sáng tạo để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh, tiêu biểu như: Huyện đoàn thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, thiết thực; triển khai ở cơ sở mô hình “A lô thanh niên” đi chợ giúp dân mùa dịch, hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, vận động rau, củ giúp đỡ các trường hợp khó khăn. Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động huyện tặng quà cho các chốt trực bến đò, trợ giúp gia đình người tham gia phòng, chống dịch COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn, tặng nhu yếu phẩm các khu cách ly, thực hiện các chuyến xe “Nghĩa tình phụ nữ”…

Từ đầu năm đến nay, các cấp, ngành trên địa bàn vận động hơn 12,6 tỷ đồng trợ giúp cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn. Bên cạnh đó, còn tranh thủ các nguồn đóng góp để cất nhà Đại đoàn kết, trợ cấp thường xuyên và đột xuất cho các đối tượng yếu thế, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tiết kiệm góp phần chăm lo an sinh xã hội theo Kế hoạch số 39-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy với số tiền trên 926 triệu đồng, qua đó, đã chi hỗ trợ gần 600 triệu đồng.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH