Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Tuổi trẻ Phú Tân với nhiều hoạt động trong phòng, chống dịch Covid-19

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các cấp bộ Đoàn trong huyện Phú Tân đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đến cộng đồng. Qua đó, đã tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ, góp phần tích cực vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Với tinh thần xung kích, tình nguyện thời gian qua, Tuổi trẻ Phú Tân đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, sáng tạo trong phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Cụ thể như: tổ chức mô hình “A lô Thanh niên” đi chợ giúp người dân trong mùa dịch; thăm tặng quà khu cách ly y tế, giúp bà con nông dân thu hoạch bắp, tổ chức thu gom khẩu trang y tế, tổ chức mô hình “Chiếc túi nghĩa tình”, lấp đặt ghế đá tuyên truyền thông điệp 5K của Bộ y tế,…

Những việc làm ý nghĩa, hành động đẹp mà Tuổi trẻ Phú Tân đang thực hiện không chỉ góp phần quan trọng cùng các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở kiểm soát, ngăn chặn và đẩy lùi dịch Covid-19 mà còn làm vẻ vang thêm truyền thống tốt đẹp của thế hệ thanh niên Việt Nam “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH