Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang tuyên truyền công tác Dân vận tham gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Phú Tân

Sáng ngày 15/3/2023, tại xã Tân Hòa, Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy Phú Tân tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền công tác Dân vận tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới cho các đại biểu là Phó trưởng Khối vận, Mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; Trưởng, Phó ấp và nông dân tiêu biểu xã Tân Trung và Tân Hòa.

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu được triển khai các chuyên đề về: “Dân vận khéo xây dựng nông thôn mới” trong tình hình mới; kết quả thực hiện và kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, trong đó giới thiệu những mô hình hay cách làm hiệu quả của các mô hình Dân vận khéo trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh An Giang, qua đó toàn tỉnh có có 4.262 mô hình “Dân vận khéo”, “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”. Riêng ở huyện Phú Tân có tổng cộng 70 mô hình “Dân vận khéo”, “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” với số tiền vận động hàng tỷ đồng.

Thông qua Hội nghị nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ý nghĩa và tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp để ra./.

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH