Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên truyền phát triển khoa học, công nghệ và văn hóa con người Việt Nam tại huyện Phú Tân

Sáng ngày 23/5/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang phối hợp Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Tân tổ chức Hội nghị tuyên truyền khoa học, công nghệ và văn hóa, con người Việt Nam năm 2023.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe triển khai 03 chuyên đề gồm: một số chương trình, chính sách khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang; một số kết quả nổi bật trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người An Giang theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bối cảnh tình hình thế giới, khu vực thời gian gần đây và đường lối, quan điểm ứng xử của Việt Nam.

Qua Hội nghị nhằm giúp đại biểu nắm bắt được thông tin tình hình thế giới và khu vực, những chính sách về khoa học và công nghệ cũng như những kết quả nổi bật về xây dựng và phát triển văn hóa, con người An giang thời gian qua. Qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên góp phần khơi dậy và phát huy truyền thống văn hóa, sức mạnh con người An Giang, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH