Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Ban Chỉ đạo 35 huyện Phú Tân tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho Lực lượng tuyên truyền 35 và Tổ phản ứng nhanh

Sáng ngày 02/6/2022, Ban Chỉ đạo 35 huyện Phú Tân tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho Lực lượng tuyên truyền 35 và Tổ phản ứng nhanh các xã, thị trấn năm 2022. Đến dự có đồng chí Thi Hồng Thúy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 huyện Phú Tân.

(Đc Thi Hồng Thúy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Tân phát biểu chỉ đạo lớp học)

Phát biểu chỉ đạo lớp học, đồng chí Thi Hồng Thúy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu các lực lượng tham dự lớp tập huấn phát huy tinh thần, trách nhiệm, nghiêm túc tiếp thu những kiến thức được các báo cáo viên truyền đạt tại hội nghị, để sau hội nghị, mỗi đồng chí sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao một cách tốt nhất, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 25/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” trên địa bàn huyện.

(Quang cảnh lớp học)

Hội nghị được nghe triển khai Đề án số 03 của Ban Thường vụ Huyện ủy về xây dựng lực lượng tuyên truyền và phản tuyên truyền trên không gian mạng; quy chế hoạt động của “Lực lượng tuyên truyền 35”, “Tổ thẩm định chi trả nhuận bút” thực hiện Đề án; tập huấn kỹ năng nhận diện và phương pháp đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các trang mạng xã hội. Hướng dẫn tác nghiệp nhiệm vụ chia sẻ thông tin tích cực trên mạng xã hội và kỹ năng sử dụng các giải pháp kỹ thuật trong đấu tranh với các thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Hướng dẫn viết bài đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội…

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH