Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang kiểm tra công tác Tuyên giáo 06 tháng đầu năm 2022 tại huyện Phú Tân

Chiều ngày 15/7/2022, đồng chí Nguyễn Hữu Thịnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra công tác Tuyên giáo 06 tháng đầu năm 2022 tại huyện Phú Tân. Tiếp đoàn có đồng chí Thi Hồng Thúy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

(Quang cảnh buổi kiểm tra)

 

(Đc Thi Hồng Thúy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy phát biểu ý kiến)

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ động, sáng tạo tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy định hướng tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong đó tập trung chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương; thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tổ chức Hội nghị gặp gỡ, biểu dương gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và có đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 gắn với triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2022, qua đó biểu dương, khen thưởng 20 tập thể, 40 cá nhân tiêu biểu; thường xuyên nắm bắt và phản ánh dư luận xã hội, góp phần định hướng dư luận, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chủ động tham mưu cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị và các văn bản của Đảng trên lĩnh vực khoa giáo. Định hướng tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân và kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

(Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Hữu Thịnh - phát biểu tại buổi làm việc)

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Hữu Thịnh biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được của công tác Tuyên giáo trên địa bàn huyện trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời yêu cầu huyện Phú Tân tích cực nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong việc thực hiện Chỉ thị 05; tăng cường tuyên truyền, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; quan tâm, nghiên cứu Quy định số 887-QĐ/TU, ngày 08/7/2021 của Tỉnh ủy về quy trình ứng xử với truyền thông trên địa bàn tỉnh; xây dựng, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong công tác Tuyên giáo, đội ngũ công tác viên nắm dư luận xã hội,…từ đó góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng thật sự trong sạch vững mạnh,…

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH