Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Hội LHPN tỉnh An Giang tập huấn kiến thức về xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” và gia đình “5 có, 3 sạch”

Ngày 21/11/2023, tại xã Long Hòa, Hội LHPN tỉnh An Giang phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Phú Tân tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức cho cán bộ, hội viên về thực hiện Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” và gia đình “5 có, 3 sạch” cho 35 chị là Phó Chủ tịch Hội LHPN và chi hội trưởng Hội Phụ nữ các xã: Long Hòa, Phú Lâm, Phú Thạnh, Phú Long, Phú Thành, Phú Hiệp, Hòa Lạc và thị trấn Chợ Vàm. Tham dự có bà Nguyễn Thị Quyến - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh An Giang.

Tại buổi tập huấn, các cán bộ, hội viên được nghe bà Nguyễn Thị Quyến - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh tuyên truyền những nội dung của Cuộc vận động ''Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" và  gia đình “5 có, 3 sạch”; tác hại của rác thải nhựa; tiêu chí 17.8 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Dịp này, Hội LHPN tỉnh trao tặng 70 sọt rác và thùng đựng rác cho hội viên.

Thông qua buổi truyền thông, góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức của cán bộ, hội viên để thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao tại địa phương.

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH