Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Hội Cựu chiến binh huyện Phú Tân tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 20, khóa VII, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Sáng ngày 11/01/2022, Hội Cựu chiến binh huyện Phú Tân tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 20, khóa VII, nhiệm kỳ 2017 - 2022, nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết công tác Hội năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Ông Nguyễn Thành Ân - Trưởng Ban Dân vận - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện đến tham dự.

Trong năm qua, Hội Cựu chiến binh huyện và cơ sở thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ, hội viên, thường xuyên động viên cán bộ, hội viên tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, quy định của chính quyền địa phương, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và Nhân dân; vận động cất mới, sửa chữa 09 căn nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với số tiền gần 500 triệu đồng, vận động hỗ trợ 278 hộ gia đình hội viên khó khăn trong đại dịch Covid-19 với số tiền gần 32 triệu đồng,...  Bên cạnh, các cấp Hội còn chú trọng xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho cán bộ, hội viên góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2022, Hội Cựu chiến binh huyện Phú Tân tiếp tục phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu như: 95% hội viên đạt chuẩn gương mẫu; hỗ trợ, giúp đỡ hội viên làm ăn phát triển kinh tế; đặc biệt, chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ và tổ chức thành công Đại hội Hội Cựu chiến binh cấp huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2027….

Dịp này, có 09 tập thể và 15 cá nhân được Hội Cựu chiến binh Việt Nam, tỉnh An Giang và UBND huyện Phú Tân tặng bằng khen, giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021.

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH