Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Tân bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội và bồi dưỡng chính trị năm 2022

Sáng ngày 26/7/2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ phối hợp Trung tâm Chính trị huyện tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội và bồi dưỡng chính trị cho 80 học viên là Phó Chủ tịch, Chi hội trưởng Hội LHPN các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

(Báo cáo viên của huyện)

(Các học viên tham gia lớp học)

Trong thời gian 03 ngày (từ ngày 26/7 đến ngày 28/7), các học viên được bồi dưỡng kiến thức cơ bản về nghiệp vụ công tác Hội, việc vận động phụ nữ cơ sở; hướng dẫn cập nhật phần mềm quản lý cán bộ, hội viên và phần mềm tổng hợp báo cáo thống kê; hướng dẫn thực hiện chi hội chủ động công tác; các kỹ năng như: tuyên truyền miệng, chọn lọc, chia sẻ tin bài trên các trang mạng xã hội, an toàn không gian mạng cho phụ nữ; giới thiệu một số nội dung của Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; giới thiệu nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Thông qua lớp tập huấn nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị; nâng cao trình độ năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở, chất lượng hoạt động của tổ chức Hội, đáp ứng yêu cầu công tác vận động phụ nữ trong tình hình mới, góp phần thực hiện hiệu quả khâu đột phá của công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2022.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH