Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức buổi truyền thông Đề án Hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp năm 2022

Sáng 01/8/2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức buổi truyền thông Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” năm 2022 cho cán bộ, hội viên trên địa bàn xã Phú Thành. Đến dự buổi truyền thông có đồng chí Nguyễn Thị Phương Linh - Phó Ban kinh tế - xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang.

Tại buổi truyền thông, đồng chí Nguyễn Thị Phương Linh đã triển khai tóm tắt kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”; mục đích, ý nghĩa và nội dung của Đề án. Trong đó, quan tâm hỗ trợ đối với phụ nữ có ý tưởng, có nhu cầu khởi nghiệp, các tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp mới thành lập do phụ nữ làm chủ, ưu tiên phụ nữ thuộc hộ nghèo, khó khăn, phụ nữ khuyết tật,….

Qua buổi tuyên truyền nhằm vận động hội viên, phụ nữ địa phương tích cực phát huy tiềm năng, sáng tạo để khởi nghiệp; hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh và phát triển doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, góp phần đảm bảo bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH