Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Hội nghị sơ kết hoạt động Ban chỉ đạo 35 và dư luận xã hội Quý I/2022

Sáng ngày 08/4/2022, Huyện ủy Phú Tân tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Ban Chỉ đạo 35 và dư luận xã hội Quý I/2022. Đồng chí Thi Hồng Thúy – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo 35 huyện dự và chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, mặc dù gặp không ít khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Chỉ đạo 35 huyện đã lãnh đạo thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đạt được những kết quả tích cực. Các ngành chức năng huyện và nhân dân luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị làm tốt công tác nắm tình hình, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả đối với các dư luận, thông tin xấu, độc hại; kịp thời giải quyết các vụ việc liên quan đến vấn đề nhạy cảm, phức tạp.... Đặc biệt, đã từng bước xây dựng các lực lượng đấu tranh trực tiếp trên internet, mạng xã hội. Qua đó, giúp Ban Chỉ đạo 35 huyện thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn huyện.

Ngoài ra, các đại biểu đã tập trung phản ánh tình hình dư luận xã hội quan tâm như: tình hình an ninh trật tự, trộm cắp, tín dụng đen; công tác phòng, chống dịch Covid-19; tình hình phát triển kinh tế - xã hội…

 

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH