Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Khởi công xây dựng đường láng nhựa khu dân cư xã Phú Hưng

Sáng ngày 22/6/2022, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phú Hưng tổ chức Lễ khởi công xây dựng đường láng nhựa hhu dân cư Phú Hưng, thuộc địa bàn ấp Hưng Tân.

Đoạn đường dài 853m, rộng 3m, độ dày mặt đường 0,3mm, do Tổ cầu đường xã Phú Hưng và huy động nhân dân trong xã tham gia thực hiện. Dự kiến, tổng kinh phí thực hiện 300 triệu đồng, từ nguồn UBND huyện và vận động tất cả cán bộ, đảng viên, nhân viên cùng nhân dân trên địa bàn xã đóng góp.

Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng vào cuối tháng 7/2022, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thông đi lại, vận chuyển hàng hóa nông sản của nhân dân, từng bước nâng cao đời sống của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH