Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Huyện ủy Phú Tân kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05

Từ ngày 02 đến ngày 04/7/202. Huyện ủy Phú Tân thành lập 03 Đoàn kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 06 tháng đầu năm 2024 tại 06 chi bộ ngành huyện và 18 xã, thị trấn.

 

Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các Chi, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Quy chế dân chủ ở cơ sở; việc đăng ký thực hiện các mô hình ngày càng phong phú, tạo sức tỏa trong cộng đồng dân cư. Mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo Bác gắn với việc thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương, trong đó, đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Kết luận số 01 gắn với thực hiện các Nghị quyết Trung ương về xây dựng chỉnh đốn Đảng và việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được các Chi, Đảng bộ quan tâm thực hiện. Qua đó, cũng đã xuất hiện nhiều mô hình hay, gương người tốt việc tốt như mua xe chuyển bệnh miễn phí, mô hình “Lắp đặt camera an ninh”, mô hình “Vận động nhân dân gây quỹ giúp đỡ người nghèo điều trị bệnh”, mô hinh “Chăm lo an sinh xã hội”…

 

(Đoàn công tác kiểm tra Quy chế dân chủ)

Tại buổi kiểm tra, Đoàn công tác cũng chỉ ra một số hạn chế để các Chi, Đảng bộ ngành huyện và xã, thị trấn rút kinh nghiệm, đồng thời, đề nghị cần tiếp tục tuyên truyền giáo dục cán bộ, đảng viên, nhân dân về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024 và Chuyên đề 2024 “An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dân”. Triển khai thực hiện tốt việc đăng ký làm theo Bác và thực hiện kiểm điểm cam kết làm theo Bác của đảng viên; tiếp tục nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt”…

 

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH