Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Người dân Phú Tân quan tâm mua sắm lựa chọn hàng Việt

Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phú Tân chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" huyện xây dựng và triển khai kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, vận động bà con ưu tiên sử dụng hàng Việt, thường xuyên lồng ghép các nội dung Cuộc vận động, các văn bản vào các buổi sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt tập thể.

Theo đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, xã, thị trấn và Ban Chỉ đạo huyện đã phối hợp tổ chức 148 buổi tuyên truyền với 5.425 lượt người tham dự; phối hợp với Đài Truyền thanh địa phương phát nhiều tin, bài, tờ rơi, tờ bướm, các ấn phẩm của siêu thị CoopMart để người dân tham khảo, lựa chọn khi mua sắm, sử dụng hàng hóa, tiêu dùng. Đặc biệt, Ban Chỉ đạo huyện phối hợp đưa các chuyến hàng Việt chất lượng cao về nông thôn mỗi năm một lần, có trên 14.000 lượt người đến tham quan, mua sắm.

Các hoạt động thiết thực đó đã góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc của người tiêu dùng trong sử dụng hàng Việt Nam, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội....

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH