Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và nắm dư luận xã hội năm 2021

Sáng ngày 31/12/2021, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Tân tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và nắm dư luận xã hội bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp cho các thành viên là lực lượng tuyên truyền 35, Tổ thư ký Ban chỉ đạo 35 và Tổ công tác viên dư luận xã hội huyện và 18 xã, thị trấn. Dự buổi tập huấn có đ/c Nguyễn Mạnh Hà - Trưởng phòng Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đ/c Thi Hồng Thúy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo 35 huyện.

Tại buổi tập huấn, đại biểu được nghe triển khai Đề án 03-ĐA/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về xây dựng lực lượng tuyên truyền và phản ánh tuyên truyền trên không gian mạng; Quy chế hoạt động của “Lực lượng tuyên truyền 35”, “Tổ thẩm định chi trả nhuận bút” của Đề án; tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác nắm bắt, phân tích, tổng hợp, phản ánh và định hướng dư luận xã hội; kỹ năng nhân diện và phương pháp đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Qua tập huấn đã góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng cho lực lượng  làm công tác tuyên truyền và phản tuyên truyền, nắm bắt và tham mưu xử lý kịp thời dư luận xã hội ở cơ sở, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố niềm tin của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tạo sự đồng thuận trong xã hội cùng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH