Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9 cho các đảng viên cao niên tuổi Đảng

Sáng ngày 30/8/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Tân tổ chức Lễ trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9 cho các đồng chí cao niên tuổi đảng. Dự lễ có đồng chí Huỳnh Thành Danh - TUV - Bí thư Huyện ủy, đồng chí Lê Nguyên Châu - Chủ tịch UBND huyện.

Đợt này, Đảng bộ huyện Phú Tân trao tặng huy hiệu cho 13 đồng chí, trong đó, có 01 đồng chí nhận Huy hiệu 50 tuổi Đảng, 01 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 05 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 06 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và truy tặng 01 đồng chí 30 năm tuổi Đảng.

Phát biểu chúc mừng các đảng viên lão thành được nhận Huy hiệu Đảng, Bí thư Huyện ủy Huỳnh Thành Danh khẳng định: việc trao tặng Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận, trân trọng của Đảng đối với sự đóng góp của các đảng viên cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây không chỉ là vinh dự cho cá nhân, gia đình các đảng viên mà còn là vinh dự cho Đảng bộ huyện. Bí thư Huyện ủy Phú Tân hứa sẽ cùng tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy ra sức phấn đấu, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, từng bước đưa huyện Phú Tân ngày càng phát triển xứng đáng với sự kỳ vọng của thế hệ đi trước.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH