Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Tổng kết dự án xây dựng mô hình ứng dụng phân hữu cơ nano

Sáng ngày 06/01/2022, Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết dự án xây dựng mô hình ứng dụng phân hữu cơ nano trong sản xuất lúa tại xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân. Đến tham dự có ông Nguyễn Văn Nhiên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang, cùng các đồng chí là lãnh đạo huyện Phú Tân và các nông dân tham dự.

 

Mô hình thực hiện với diện tích 15 hecta tại xã Phú Hiệp với 10 nông dân tham gia được hỗ trợ như: phân lót hữu cơ; giống xác nhận Đài Thơm 8; thuốc sinh học và phân bón lá hữu cơ sinh học. Qua đó, nông dân áp dụng quy trình canh tác sử dụng phân hữu cơ nano, giảm lượng phân bón hóa học và quản lý dịch hại tổng hợp IPM. Đến khi thu hoạch, tổng sản lượng đạt trên 88 tấn, năng suất bình quân 5,9 tấn/hecta, với giá bán cho công ty thu mua 6.000đồng/kg, lợi nhuận mang về trên 19,6 triệu đồng/hecta (cao hơn 2,2 triệu đồng so với sản xuất lúa thông thường). Do sử dụng phân thuốc hữu cơ nên ít xuất hiện sâu bệnh gây hại, giúp nông dân tiết kiệm 1,6 triệu đồng/hecta chi phí thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học.

Theo đánh giá của ông Nguyễn Văn Nhiên, việc thực hiện mô hình giúp nông dân canh tác theo hướng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật như: giảm 50kg giống/hecta, giảm 100kg/hecta lượng phân bón hóa học, sử dụng phân bón nano giảm được ô nhiễm môi trường, tăng số lượng thiên địch từ đó quản lý được sâu bệnh, tăng độ phì nhiêu của đất và hơn hết là nâng cao giá trị hạt gạo để tiếp cận với thị trường Châu Âu./.

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH