Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Trung tâm Chính trị huyện Phú Tân khai giảng Lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2022

Sáng ngày 20/6/2022, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp Ban Tổ chức Huyện ủy tổ chức khai giảng Lớp Sơ cấp lý luận chính trị năm 2022. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nga - HUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy.

Lớp học với 75 học viên, thời gian học từ ngày 20/6 đến 22/7/2022. Theo đó, các học viên được học tập và nghiên cứu các nội dung về: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; công nghiệp hóa, nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - mô hình kinh tế tổng quát; hệ thống chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội,… Ngoài ra, các học viên còn được tham gia nghiên cứu, thảo luận để đủ điều kiện tham gia kỳ thi đánh kết quả khóa học.

Sau khi hoàn thành chương trình, các học viên được cấp bằng Sơ cấp lý luận chính trị, qua đó tạo điều kiện để các học viên theo học các chương trình tiếp theo, chuẩn hóa chức danh cán bộ theo quy định.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH